Scholen, bibliotheken, leesclubs of verenigingen kunnen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren een aanvraag indienen voor een gesubsidieerde lezing. De subsidie moet ten laatste één maand vooraf worden aangevraagd. Wil je mij uitnodigen? Mail even om een datum af te spreken (hildevc@gmail.com) en ga dan naar auteurslezingen.be.

Wat mag je verwachten?
Voor scholen: Ik breng letterlijk een koffer vol inspiratie mee. De lezing gaat over de inhoud van mijn boeken, de thema’s die aan bod komen (familie, gelijkheid jongens/meisjes, vluchtelingen, reizen…) Ik vertel waar ik de inspiratie vandaan haal en hoe het schrijfproces verloopt. Ik ga ook graag in gesprek met de leerlingen. We leren altijd van elkaar!

Voor volwassenen:  De lezing kan gaan over de (jeugd)romans die blijkbaar ook graag door volwassenen worden gelezen), de poëzie of een combinatie van de twee. Ik vertel waar ik de inspiratie vandaan haal en hoe het schrijfproces verloopt. Ik lees graag fragmenten of gedichten voor en beantwoord met plezier alle vragen.

boekenweekend

In gesprek met lezers tijdens het Hamse boekenweekend…